مشخصات کلی
 • 1401/03/24
 • 2 صفحه
 • pdf
 • آیین دادرسی مدنی سه
 • رایگان

چکیده

نمونه سوال

درس آیین دادرسی مدنی سه

.

.

.

برای آشنایی دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی حقوق چند نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی سه مربوط به دانشگاه های آبادان و اهواز تقدیم می­شود.

نمونه سوال به کلیه سوالات مستدل و مستند پاسخ دهید. استفاده از قانون آیین دادرسی مدنی آزاد است.

سؤال اول : مسئله  15 نمره (هر سؤال سه نمره سؤال 4 شش نمره)

"الف" دعوایی به خواسته استرداد مبیع به علت فسخ بیع عادی ، مطرح کرده است و ضمن دعوا درخواست تأمین خواسته (توقیف مبیع عین معین ) را داده است. شخص "ب" به عنوان خوانده دعوا متقابل مبنی بر الزام "الف" (خواهان دعوای اصلی) به تنظیم سند رسمی مبیع به دادگاه تقدیم کرده است.

در حین این دادرسی شخص ثالثی بنام "ج" وارد دعوا می­شود و ادعا می­کند که بدهی"الف" را به شخص "ل" پرداخت کرده و دعوای مطالبه وجه می­دهد نیز بابت خواسته تقاضای توقیف همان مبیع را به عنوان تأمین خواسته می­کند.

با دقت در مسئله و فرض اینکه قاضی شعبه داییِ "ج" (وارد ثالث) است به سؤالات زیر پاسخ دهید :

 1. تصمیم دادگاه در مورد درخواست تأمین خواسته "الف" چیست ؟ چرا؟
 2. در صورتی­که تأمین خواسته اجرا شود آیا خوانده می­تواند به استناد ماده 124 درخواست تبدیل آن  را بکند ؟
 3. اگر "الف" بخواهد بجز خواسته استرداد که در دادخواست تصریح کرده ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (بعد از فسخ تا تحویل) را نیز مطرح کند چه راهی به او پیشنهاد می­کنید؟
 4. حداقل 2 ایراد به دعوای ورود ثالث وارد کنید؟

سؤالات تشریحی (هر سؤال 5/2نمره)

 1. اگر بخواهید دعوای متقابل مطرح کنید اما فرصت قانونی را از دست داده باشید چه راهکاری دارید که دعوای شما با دعوای اصلی توأمان رسیدگی شود؟
 2. موارد رفع اثر از دستور موقت کدام است؟

پایدار باشید علی اصلانی

برای مشاهده ی سوالات بیشتر فایل پیوست را دانلود کنید 

کلید واژه :

مسئله حقوقی، امتحان تشریحی، امتحانات خرداد ماه، دانشگاه، دانشجو، علی اصلانی وکیل دادگستری

دیدگاه های کاربران
ارسال دیدگاه